404 FOUTMELDING PAGINA

Familiewapen Klerkx - van Ierlant

Een lege pagina maar niet helemaal

I'm My Own Grandpa / Ik ben mijn eigen Opa.

De webmaster zou graag willen weten dat u op een verkeerde pagina bent gekomen

Dit Engelstalig liedje is van Ray Stevens. Het gaat over een man die zijn eigen grootvader wordt. Bekijk hierna nog eens ander filmpjes van I'm My Own Grandpa. Voor uren plezier....

Many, many years ago when I was twenty-three. I was married to a widow who was pretty as could be. This widow had a grown-up daughter who had hair of red. My father fell in love with her and soon they too were wed.

This made my dad my son-in-law and really changed my life. For now my daughter was my mother, 'cause she was my father's wife. And to complicate the matter, even though it brought me joy. I soon became the father of a bouncing baby boy.

My little baby then became a brother-in-law to dad. And so became my uncle, though it made me very sad. For if he were my uncle, then that also made him brother. Of the widow's grownup daughter, who was of course my step-mother.

Father's wife then had a son who kept them on the run. And he became my grandchild, for he was my daughter's son. My wife is now my mother's mother and it makes me blue. Because although she is my wife, she's my grandmother too.

Now if my wife is my grandmother, then I'm her grandchild. And every time I think of it, it nearly drives me wild. 'Cause now I have become the strangest 'case you ever saw. As husband of my grandmother, I am my own grandpa.

I'm my own grandpa, I'm my own grandpa. It sounds funny, I know but it really is so. I'm my own grandpa

Hieronder kan je de vrije vertaling nog eens nalezen.

Vele, vele jaren geleden, toen ik drieentwintig was. Was ik getrouwd met een weduwe die zo knap was als haar dochter. Deze weduwe had een volwassen dochter met rood haar. Mijn vader werd verliefd op haar en al snel waren ze een paar.

Dit maakte dat mijn vader mijn schoonzoon werd en veranderde heel mijn leven. Haar dochter was mijn moeder, want ze was mijn vader's vrouw. En zonder de zaak gecompliseerd te maken, was het me om het even. Al snel werd ik de vader van een stuiterende zoon.

Mijn kleine baby was dus een zwager van mijn vader. En zo wordt hij hierdoor mijn oom, al vond ik dat wel raar. Omdat hij mijn oom werd, maakte hem dat ook mijn broer. En de volwassen weduwe dochter, werd zo ook mijn stiefmoeder.

Vader's vrouw kreeg een zoon die ook hen bezig hield. Hierdoor werd hij mijn kleinkind, want hij was mijn dochters zoon. Mijn vrouw is haar moeders moeder en dat maakt me gek. omdat haar moeder zijn oma is, is zij nu ook mijn grootmoeder.

Als mijn vrouw mijn grootmoeder is, ben ik haar kleinkind. En elke keer als ik hier over nadenk, maakt dit me gek. En nu komt het vreemste geval dat je hebt meegemaakt. Als man van mijn grootmoeder, ben ik mijn eigen grootvader.

Ik ben mijn eigen grootvader, Ik ben mijn eigen grootvader. Het is grappig dat weet ik, maar het is zo. Ik ben mijn eigen grootvader.